Code de la route

Contrôle technique périmé: combien de temps pouvez-vous rouler?

Contrôle technique périmé: combien de temps pouvez-vous rouler?

Posiadasz samochód, któremu skończył się przegląd techniczny? Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak długo możesz sobie pozwolić na jazdę bez ważnego przeglądu technicznego: czas na wykonanie przeglądu i podjęcie odpowiednich działań ucieka!

133 punkty kontroli technicznej pojazdów

Od 1992 roku obowiązkowy przegląd techniczny jest wnikliwą analizą niezawodności pojazdu przeznaczonego do poruszania się po drogach publicznych. Wykryje prawdopodobne awarie, które mogą zaszkodzić środowisku – np. nadmiernym zużyciem paliwa, nadmierną emisją zanieczyszczeń – lub zagrozić innym użytkownikom drogi (np. z uszkodzonymi reflektorami lub złym stanem układu hamulcowego). Aby to osiągnąć, kontrola ta obejmuje 133 punkty kontrolne, które różnią się w zależności od modelu i aktualności pojazdu. Punkty te obejmują identyfikację pojazdu, części związane z widocznością, układem hamulcowym, układem kierowniczym pojazdu, instalacją elektryczną, częściami odblaskowymi, światłami przednimi i tylnymi oraz częściami związanymi z uciążliwościami, takimi jak zanieczyszczenie i poziom dźwięku. Każdy punkt otrzyma również ocenę awarii, począwszy od drobnej awarii do awarii krytycznej. Jeżeli zostanie wykrytych zbyt wiele usterek, użytkownik będzie musiał naprawić swój pojazd przed przeprowadzeniem kolejnej drugiej kontroli. Po usunięciu wszystkich problemów zostanie wystawiona nalepka potwierdzająca przegląd techniczny.

Obowiązkowe badania techniczne samochodów osobowych

Przeprowadź przegląd techniczny, niezbędny krok w przypadku samochodów prywatnych, zarówno nowych, jak i używanych. Należy go przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających termin 4 lat od wprowadzenia samochodu do ruchu, datę, którą znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym. Po upływie tego okresu przegląd techniczny wymaga odnowienia co dwa lata. Jego stan pozostaje zatem zdolny do życia przez okres 2 lat. Dla Twojego największego komfortu przyjdź i przeprowadź kolejny przegląd techniczny w naszych zatwierdzonych centrach.

Jak zarządzać ewentualną kontrkontrolą po przeglądzie technicznym?

Sprawdzenie pojazdu na poziomie przeglądu technicznego może być źródłem stresu, szczególnie w przypadku odmowy. Na szczęście odmowa nie musi oznaczać drugiej wizyty i zdarza się, że pewne niepowodzenia nie będą wymagały ponownej wizyty. Jeśli jednak zostaną zidentyfikowane poważne lub krytyczne awarie, należy szybko przeprowadzić niezbędne naprawy i powtórzyć tę kontrolę w ciągu 2 miesięcy, aby uniknąć najgorszego. Dlatego podczas przeglądu technicznego niezbędna jest czujność i przygotowanie!

voir aussi:  Dormir dans sa voiture: qu'en dit la loi?

Wyjątki od obowiązkowego przeglądu technicznego przy sprzedaży samochodu

Przejście przeglądu technicznego jest obowiązkowym krokiem przy sprzedaży samochodu. We Francji sprzedawca ma 6 miesięcy przed podpisaniem na przedłożenie tego dokumentu, który zostanie dostarczony kupującemu jako dowód. Od tego terminu obowiązują jednak pewne wyjątki. Sprzedaż profesjonalistom samochodów będących w ruchu krócej niż cztery lata lub pojazdu nielicencjonowanego lub kolekcjonerskiego nie wymaga przeglądu technicznego. Dlatego ważne jest, aby znać warunki tych wyjątków, aby zapewnić bezpieczeństwo pojazdu i ochronę kupującego.

Poznaj sankcje związane z przeterminowanym przeglądem technicznym.

Kierowcy są dziś świadomi zagrożeń związanych z jazdą z przeterminowanym przeglądem technicznym. Prawo francuskie jest niezwykle rygorystyczne w zakresie braku przeglądu technicznego i nie toleruje żadnych dodatkowych opóźnień. Każdy kierowca, który złamie tę zasadę, podlega karze grzywny w wysokości 135 euro, która może zostać zwiększona do 750 euro, jeśli nie zapłaci jej w ciągu 45 dni. Dodatkowo, w zależności od stanu bezpieczeństwa i niezawodności pojazdu, mogą zostać zastosowane dodatkowe sankcje, takie jak konfiskata dowodu rejestracyjnego lub unieruchomienie pojazdu w złożu. Aby zachować zgodność z przepisami i zapewnić sobie bezpieczeństwo na drodze, zalecamy zaplanowanie i przeprowadzenie przeglądu technicznego przed upływem terminu ważności.

Przygotuj badanie techniczne pojazdu

Kierowcy muszą liczyć się z czasem niezbędnym na badanie techniczne swojego pojazdu, aby móc podróżować bezpiecznie i legalnie. Przegląd techniczny trwa średnio 45 minut, chociaż może trwać od 30 do 60 minut, w zależności od typu pojazdu, wybranego homologowanego centrum lub ogólnego stanu mechaników. Dlatego ważne jest, aby zaplanować przegląd techniczny z wyprzedzeniem i upewnić się, że przed przeglądem zostaną sprawdzone usterki mechaniczne.

Zrozumienie przeglądu technicznego i jego ceny

Przegląd techniczny jest badaniem obowiązkowym dla wszystkich pojazdów i w zależności od regionu i autoryzowanych ośrodków jego cena może się różnić. Chociaż nie ustalono żadnej reguły dotyczącej ceny, średnia cena oscyluje między 75 a 80 euro, w zależności od sytuacji. Jeżeli wymagana jest druga wizyta, za interwencję może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości od 20 do 30 euro. Jednak wiele ośrodków oferuje tę usługę bezpłatnie. Aby nie dać się zaskoczyć nieoczekiwanym kosztom, warto dowiedzieć się o nich wcześniej.

Share this post

About the author

Laisser un commentaire