Código de falha (DTC)

Erreur P0021 – comment la réparer ?

Erreur P0021 – comment la réparer ?

Definicja kodu P0021

Pozycja wałka rozrządu A – Zbyt zaawansowany czas lub działanie systemu (Bank 2)

Co oznacza kod P0021

P0021 to ogólny kod OBD-II, który wskazuje, że moduł sterujący silnika (ECM) ustalił, że wałek rozrządu wlotowego rzędu 2 jest przesunięty dalej do przodu, niż przekazał to ECM. Ten stan obejścia może wystąpić podczas wcześniejszego lub opóźnionego ustawiania rozrządu wałka rozrządu.

Co powoduje kod P0021?

 • Wałek rozrządu jest wysunięty dalej do przodu niż wałek rozrządu sterowany przez ECM.
 • Wałek rozrządu jest przesunięty dalej do przodu, jeśli nakazano mu cofanie przy niższym poziomie rozrządu.
 • Zawór kontroli oleju (OCV) podłączony do wałka rozrządu 2. rzędu może być zablokowany lub zatkał przewody olejowe.
 • Olej jest zbyt gęsty, co powoduje zatykanie przewodów. Może to być spowodowane niewystarczającą ilością oleju lub brakiem jego wymiany.
 • Wałek rozrządu utknął w położeniu przednim.

Jakie są objawy kodu P0021?

 • ECM włącza lampkę kontrolną silnika.
 • Silnik może pracować normalnie na biegu jałowym, ale może zgasnąć lub utykać podczas przyspieszania.
 • Zużycie paliwa może zostać zmniejszone ze względu na nieoptymalne położenie wałka rozrządu.
 • Emisje silników mogą przekraczać poziomy federalne.

Uwaga: Objawy mogą się różnić w zależności od położenia rozrządu, w którym wałek rozrządu przestał się wysuwać lub cofać.

Jak mechanik może zdiagnozować kod P0021?

 • Kontrola wzrokowa uszkodzonych przewodów lub złączy.
 • Sprawdź, czy na silniku nie ma osadów i czy silnik jest napełniony czystym olejem silnikowym o odpowiedniej lepkości.
 • Zeskanuj i udokumentuj kody, a następnie przejrzyj dane zamrożonej ramki, aby zobaczyć, kiedy kod został ustawiony.
 • Skasuj kody usterek OBD-II i sprawdź ponownie pojazd, aby sprawdzić, czy kod P0021 pojawia się ponownie.
 • Wykonaj testy rozwiązywania problemów dla kodu P0021 zgodnie z zaleceniami producenta.
voir aussi:  Erreur P0521 - comment la réparer ?

Uwaga: Test rozwiązywania problemów przeprowadzany przez producenta różni się w zależności od silnika i roku produkcji.

Najczęstsze błędy podczas diagnozowania kodu P0021.

Postępuj zgodnie z tymi prostymi wskazówkami, aby uniknąć błędów diagnostycznych:

 1. Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem problemów, na przykład sprawdzić, czy wszystkie złącza elektryczne są podłączone lub czy wiązka przewodów jest uszkodzona.
 2. Sprawdź, czy olej silnikowy jest pełny, czysty i ma odpowiednią lepkość.
 3. Sprawdź, czy kod błędu jest aktywny, usuwając go i ponownie testując.
 4. Wykonuj testy punktowe krok po kroku, nie pomijając żadnego kroku.

Jak poważny jest kod P0021?

 • Silnik może działać nieprawidłowo i wykazywać różne zakłócenia podczas jazdy, co może skutkować niebezpiecznymi warunkami jazdy, jeśli silnik się zawaha lub zgaśnie.
 • Może wzrosnąć zużycie paliwa, a elementy silnika mogą zostać zanieczyszczone węglem.

Jakie naprawy mogą wyczyścić kod P0021?

 1. Wyczyść kody kontrolek silnika i wykonaj jazdę próbną, aby sprawdzić kod.
 2. Wymień olej i filtr na olej o lepkości odpowiedniej do specyfikacji silnika.
 3. Napraw lub wymień przewody zaworu sterującego olejem na wałku rozrządu zaworów dolotowych rzędu 2.
 4. Wymień zawór sterujący olejem wałka rozrządu dla wlotu zespołu paliwowego 2.
 5. Sprawdzenie łańcucha rozrządu i przesuwników faz wałka rozrządu

Dodatkowe uwagi dotyczące włączenia kodu P0021

Olej silnikowy przepływa przez wałki rozrządu; Zawory sterujące olejem są małe i wymagają jedynie oleju o lepkości zalecanej przez producenta. Jeśli olej jest śliski lub w silniku występuje olej o wyższej lepkości, wałek rozrządu VVT może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Share this post

About the author

Laisser un commentaire